VZW Perdito Vereniging voor Paarden in Nood
in samenwerking met kinderen en volwassenen met een beperking

Click here to edit subtitle

Hulp aan paarden in nood is dringend nodig!


U kunt Perdito op heel wat manieren steunen:
De steun die Perdito ontvangt wordt integraal gebruikt voor de algemene werking van de vzw. De aanschaf van hun voeding maar ook voor hun verzorging zoals hun gebit, hun hoeven, hun algemeen welzijn en soms een dierenarts bezoek bij eventuele problemen. Daarnaast heeft Perdito ook eens een machine en materiaal nodig om de hoeve te onderhouden of hoeft er iets aan de stal of het domein te gebeuren. Er zijn ook nog heelwat projecten in spe die volgens hun prioriteit aan de beurt kunnen komen. Perdito wil geleidelijk aan groeien, niet in galop maar stap voor stap zodat het belang van het paard steeds centraal blijft staan. Alle vrijwilligers  dragen Perdito in hun hart door onbezoldigd hun steentje bij te dragen, elk met zijn specifieke vaardigheden/mogelijkheden en zijn vrije tijd. Wil je Perdito eveneens steunen, dat kan:

 

 • door een bijdrage af te geven op één van onze collecteplaatsen of over te maken op rekeningnummer 860-1111780-45

IBAN:  BE44 8601 1117 8045

BIC:  SPAABE22

 
 • door peter of meter van een paard te worden, dit kan reeds vanaf 5 euro/maand.  Jaarlijks is er een peter en meter feest.
 
 • door lid te worden:  gewoon lid: 25 euro/jaar   -   beschermend lid: 125 euro/jaar   -   erelid: 300 euro/jaar


 • door Perdito eventueel op te nemen in je testament.

 • door individuele sponsor te zijn met een steunkaart  van 2,5€ per kaart
     of als bedrijfssponsor met een vermelding bij onze sponsors.

 • door vrijwilliger te worden (meld u aan via contact), we kunnen op elk vlak helpende handen gebruiken!

 • door aan onze activiteiten deel te nemen.
 
 • door ons te steunen via de aankoop van een hele leuke gadget uit de Perditoshop .


 • door de werking van Perdito aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken onder meer via onze website, facebook ea...   


 • door een geschikte thuis aan te bieden aan een paard waar je een zeer veel affiniteit voor voelt.

 


Perdito dankt u van harte

 

Contacteer ons vrijblijvend i.v.m. verdere details over lidmaatschap, adoptie of sponsoring.