VZW Perdito Vereniging voor Paarden in Nood
in samenwerking met kinderen en volwassenen met een beperking

Click here to edit subtitle

Hulp aan paarden in nood is dringend nodig !


U kunt Perdito op heel wat manieren steunen:


Alle steun die Perdito ontvangt gaat integraal naar de vzw. Dit voor de aanschaf van hun voeding, hun verzorging zoals hun gebit, hun hoeven, hun algemeen welzijn of een veearts bezoek bij eventuele problemen. Perdito heeft af en toe een machine of materiaal nodig voor het onderhoud van de hoeve. Soms hoeft er ook al eens iets hersteld te worden aan de stal of het domein. Perdito heeft ook nog een aantal projecten in spe die volgens hun prioriteit kunnen worden bekomen. We willen dit niet bereiken in galop maar enkel stap voor stap zodat het belang van het paard steeds centraal blijft. Alle vrijwilligers dragen Perdito in hun hart want ze steunen de vzw door zich onbezoldigd in te zetten, elk volgens zijn eigen vaardigheden/mogelijkheden en vrije tijd. Wil je ons ook steunen ? Dit kan:

 

 • door een bijdrage af te geven op één van onze collecteplaatsen of over te maken op:                                                                               rekeningnummer:  860-1111780-45

                         IBAN:                     BE44 8601 1117 8045

                         BIC:                       N I CA B E B B

 
 • door peter of meter van een paard te worden, dit kan vanaf 5 euro/maand.  Jaarlijks is er een peter en meter
       feest.
 
 • door lid te worden:  gewoon lid: 25 euro/jaar   -   beschermend lid: 125 euro/jaar   -   erelid: 300 euro/jaar

 • als individuele sponsor door een steunkaart van 2,5€ per kaart aan te kopen
       of als bedrijfssponsor met een vermelding bij de sponsoren. Een attest van sponsoring kan bekomen worden.

 • door ons eventueel op te nemen in uw testament of via een duo-legaat.

 • door vrijwilliger te worden (meld u aan via contact), we kunnen op alle vlak helpende handen gebruiken!

 

 • door aan onze activiteiten deel te nemen.
 
 • door een hele leuke gadget aan te kopen in de Perditoshop.

 

 • door de werking van Perdito aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken, via onze website, Facebook e.a....

 • door een geschikte thuis aan te bieden aan een paard waar je heel veel affiniteit voor voelt.

 

 

Contacteer ons vrijblijvend i.v.m. verdere details over lidmaatschap, adoptie of sponsoring.


Perdito dankt u van Harte