VZW Perdito Vereniging voor Paarden in Nood
in samenwerking met kinderen en volwassenen met een beperking

Click here to edit subtitle

Sociale Projecten

  • Therapie en begeleid werken bij Perdito: Huize de Rozenwingerd + de Rozenkrans uit Oostduinkerke en Het Havenhuis uit Lo-Reninge


   De Rozenwingerd komt regelmatig in team langs bij Perdito, voornamelijk op dinsdag en donderdag.
 
   Op 18 november 2016 mocht Klaas uit de Rozenwingerd bij Perdito starten om op vrijdag (tweewekelijks) begeleid te werken. Klaas zal vooral
   meehelpen in het dagelijkse roulement van Perdito zoals de verzorging van de paarden, het onderhoud van de stallen en de weides, eens meehelpen
   met de herstelling van de omheining, hooinetten vullen, onkruid wieden alles wat er normaal gezien wordt toegepast. Zo kan hij telkens begeleid
   meehelpen waar hij kan. Klaas is een vlotte kerel die graag aanwezig is bij Perdito en die dan van ganser harte meehelpt. Dank u Klaas.

 
  Huize Rozenwingerd is een voorziening waar aan volwassenen met verstandelijke beperkingen de gepaste ondersteuning wordt geboden. Omwille van
  die beperkingen is tewerkstelling en zelfstandig functioneren in de maatschappij te moeilijk.

 
  Hun opdracht bestaat erin om aan deze volwassenen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven aan te bieden. Zij worden als volwaardige burgers             beschouwd en deze grondgedachte vormt het vertrekpunt bij het uitstippelen van hun begeleidingsaanbod.
  Naargelang de noden en de wensen zijn er de volgende afdelingen: tehuis niet werkenden - dagcentrum - beschermd wonen
  Alle gebruikers kunnen gebruik maken van een gevarieerd activiteiten aanbod zoals begeleid werken bij een vzw zoals Perdito.

Op 6 december 2016 werden de Rozenwingerd, Ithaka en de Rozenkrans voor hun wekelijkse hulp op de hoeve van harte bedankt met een spaghettimiddag. Het was een gezellig samenzijn. Iedereen heeft volop genoten.
 
  • Kinderen met autisme

 

Op bijgaande foto's zie je Dennis, een jongetje met autisme, die regelmatig tijd doorbrengt bij onze paarden.  Hij rijdt op een barebackpad op de rug van Master.  De barebackpad is gemaakt van schapenwol en dus heel zacht en comfortabel voor zowel paard als kind.

 

Deze barebackpad werd geschonken door A.L.i.S., Animal Life Support, een vrijwilligersorganisatie die ons al vaak gesteund heeft met leuke initiatieven.  Lees meer over de barebackpad via volgende link:

 

De Brem is een begeleidingstehuis binnen de Bijzondere Jeugdzorg.  Sinds het prille ontstaan van Perdito werkten wij samen met De Brem om de kinderen spelenderwijs in contact te brengen met de leefwereld van de paarden.  Nu we verhuisd zijn naar Wulpen is dit door de afstand niet langer mogelijk maar we danken hen voor de fijne samenwerking van de voorbije jaren!

 

  

 

Kinderen met autisme in contact met onze paarden: een verhaal van vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. 

Dit filmpje van de Heilig Hartschool spreekt voor zich...


De Zandberg is een Onthaal- en Oriëntatiecentrum voor kinderen en jongeren binnen de Bijzondere Jeugdzorg.  In het kader van hun Project Vrijetijdsbesteding werd samen met onze vzw een geslaagde initiatie paardenverzorging en paardrijden gerealiseerd.


 

Duinhelm is een centrum voor begeleiding van personen met een hoofdzakelijk mentale beperking.  Hier volgt hun verslag:


Enclave op de kinderboerderij ‘de lange schuur’ bij vzw Perdito.

Vorig jaar in het najaar besloten wij van Duinhelm samen met enkele cliënten met paarden te werken op de kinderboerderij. vzw Perdito verzorgt daar verschillende verwaarloosde of ‘afgeschreven’ paarden en geeft ze een nieuwe thuis.

De mensen van Duinhelm, allen met een verstandelijke beperking, vinden het reuze met de paarden te mogen werken. De paarden genieten van al die extra aandacht en doen achteraf graag een rondje in de piste met één van hun verzorgers op de rug.

Er zijn verschillende taken te doen. De uitwerpselen van de paarden worden uit de weide opgeschept en met de kruiwagen naar de mesthoop gebracht. Dat is een niet zo makkelijk karwei dat met grote inzet, steevast tot een goed eind wordt gebracht.

De paarden krijgen hooi in de grote voederbak. De dieren zijn nieuwsgierig en hebben honger, ze komen dus meteen op al dat lekkers af. Ze moeten ook nog geroskamd worden. Dat is voor iedereen zeer ontspannend: de ogen van het paard vallen bijna toe en de mensen van Duinhelm weten van geen ophouden. Ondertussen mag iemand anders een wandeling doen naast of op het paard, naar eigen keuze.

De mensen van Duinhelm zijn zeer tevreden met de mogelijkheden die vzw Perdito biedt, het is voor alle betrokkenen (mens en dier) een meerwaarde en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Neem een kijkje op www.duinhelm.be als je hier meer over wilt weten.


vzw Ithaka is een coachingcentrum voor mensen met een beperking. De coaching kan o.a. gebeuren rond werk maar ook rond vrijetijdsbesteding en andere.  Binnen dit kader van coaching zijn er momenteel 2 enthousiaste medewerkers aan de slag bij Perdito.