VZW Perdito Vereniging voor Paarden in Nood
in samenwerking met kinderen en volwassenen met een beperking

Click here to edit subtitle

Missie


Vandaag kan men aan democratische prijzen gemakkelijk tot de aanschaf van een paard overgaan.  Voor sportdoeleinden.  Als trouwe vriend.  Als ontspannende hobby in de manege.   Voor een verkwikkende buitenrit.  Alles kan.  Inderdaad alles…

Veel mensen staan er niet bij stil dat deze prachtige, intelligente dieren aandachtige verzorging vragen en een hoop tijd, werk en geld kosten. 

De realiteit is hard.  Het aantal verwaarloosde, misbegrepen en zelfs mishandelde paarden wordt steeds groter. 

Een respectvolle omgang met paarden vraagt begrip van hun leefwereld. Gebrek aan tijd, aan begrip en aan kennis leidt – soms met de beste bedoelingen – tot ongewenst gedrag.  Met alle gevolgen van dien.

 

Perdito biedt een verdiende kans op een waardig leven aan paarden die omwille van medische, familiale of gedragsmatige problemen niet meer kunnen worden ingezet voor sport of recreatie en daardoor opzij geschoven werden of zelfs nodeloos naar het slachthuis dreigden afgevoerd te worden.


vzw Perdito is opgericht om:

 

  • noodlijdende paarden te helpen 

 

  • een nieuwe thuis en een nieuwe kans te bieden aan dieren die het hard te verduren hebben gehad

Bij Perdito is slechts voor een beperkt aantal paarden plaats.