VZW Perdito Vereniging voor Paarden in Nood
in samenwerking met kinderen en volwassenen met een beperking

Click here to edit subtitle

Geadopteerde paarden


FENELLA

 
"Witte Schouder" betekent haar naam.  Helaas verliep het leven van Fenella, een Arabische merrie, een tijd wat minder poëtisch...  Ze werd verkocht aan een veehandelaar uit de Panne. Nadat ze in de prikkeldraad was blijven hangen, liet hij haar een week afzien met bloedend been, met de bedoeling haar de vrijdag te laten slachten. De eigenares van paarden in een naburige weide kon het niet langer aanschouwen en heeft Fenella van de handelaar gekocht.  Na een behandeling door de dierenarts kon de wond mooi genezen.  Hoewel ze angstreacties bleef vertonen, werd ze geadopteerd door een vrouw uit de Kempen.  De maanden waarin ze goed werd verzorgd duurden niet lang: een onverkwikkelijke scheidingszaak zorgde dat de vrouw in kwestie niet meer bij haar paard mocht.  De man liet Fenella aan haar lot over.  Gelukkig mocht ze door het type adoptie-contract niet weg gedaan worden.  Haar voormalige redster uit De Panne vond haar terug: sterk vermagerd, verwaarloosd, maar mentaal al bij al oké.   Doordat haar redster al meerdere paarden (en andere dieren) opving, was het niet mogelijk om Fenella te houden.  Ze werd aan Perdito toevertrouwd, waar haar weldoenster haar wel en wee verder kon opvolgen en steeds welkom bleef voor een bezoekje.  Met behulp van extra krachtvoer en vitamines ziet Fenella er intussen  heel wat beter uit.  Naar de andere paarden toe laat ze zich stevig gelden.  Vertrouwen herstellen in de mens zou niettemin meer tijd vergen...    Alhoewel...   Na verloop van tijd ontstond heel voorzichtig een mooi contact tussen Fenella en een van onze vrijwilligsters.  Fenella gaf geleidelijk haar vertrouwen en vond een paar jaar later een nieuwe thuis!